Το learn-biostatistics.gr του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμεριζόμενο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες ακολουθεί πολιτική διδάκτρων τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα (courses) στην επιστήμη των δεδομένων επεκτείνοντας τις δεξιότητες τους.

Μετά την εγγραφή τους (registration) και την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι συμμετέχοντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους και λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο μάθημα ή συνολικά στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά η αίτηση τους.

Υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων:

 • Εφάπαξ
 • Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια του μαθήματος (course) σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση του. Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται την διακοπή της πρόσβασης του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο της εκπαιδευτικής ενότητας, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων. Τα δίδακτρα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας είναι 250 ευρώ ενώ παρέχεται έκπτωση για ταυτόχρονη επιλογή όλων των μαθημάτων (courses) ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό λογαριασμού 190/545430-12 και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου ή εταιρείας. Το τιμολόγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν αποστολής της φόρμας αίτησης έκδοσης τιμολογίου (που αποστέλλεται με το ενημερωτικό αποδοχής αίτησης στους συμμετέχοντες) συμπληρωμένης.

Έχει θεσπιστεί η καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε συγκεκριμένες ομάδες. Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών (κατά την εγγραφή του σπουδαστή στο Πρόγραμμα και όχι με την αίτηση):

Έκπτωση Νο1.

 • Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα ανεργίας
 • Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
 • Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Φοίτησης
 • Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με το φορέα
 • Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με το φορέα

Έκπτωση Νο2

 • Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
 • Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων: Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου παρακολούθησης
 • Εγγραφή σε 3 μαθήματα ενός επιμορφωτικού προγράμματος