Σύγκριση 2 Εξαρτημένων Δειγμάτων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Σύγκριση 2 εξαρτημένων δειγμάτων

Πληροφοριες ενοτητας

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την περίπτωση κατά την οποία στη διάθεσή μας έχουμε τις τιμές μιας μεταβλητής, οι οποίες αναφέρονται σε δύο εξαρτημένες πληθυσμιακές ομάδες. Στόχος μιας τέτοιας ανάλυσης είναι να βρεθεί εάν διαφέρουν σημαντικά οι μέσες τιμές της ίδιας μεταβλητής στους δύο εξαρτημένους πληθυσμούς. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε εάν οι μέσες τιμές του δείκτη ευφυΐας των δίδυμων αδελφών διαφέρουν.

Θα παρουσιασθεί τόσο ο παραμετρικός έλεγχος t test για δυο εξαρτημένα δείγματα όσο και ο αντίστοιχος μη παραμετρικός έλεγχος του Wilcoxon, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να συγκρίνετε 2 εξαρτημένες ομάδες ως προς τη μέση τους τιμή. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να επιλέγετε εάν θα διενεργήσετε τον παραμετρικό έλεγχο t test για δυο εξερτημένα δείγματα ή τον μη παραμετρικό έλεγχο του Wilcoxon, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα σας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.