Συσχέτιση Ποσοτικών Μεταβλητών

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών

Πληροφοριες ενοτητας

Ένα σημαντικό κομμάτι της Στατιστικής είναι η εύρεση και η μελέτη του είδους και έντασης της σχέσης που πιθανόν υπάρχει μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών (σχέση βάρους και ύψους, σχέση αριθμού λευκών και crp, κτλ). Στην ενότητα αυτή θα μας απασχολήσει η γραμμική σχέση μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών.

Θα παρουσιασθεί τόσο ο παραμετρικός συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson όσο και ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Η ύπαρξη ή όχι συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών θα καθορίσει την μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να εξάγετε συμπέρασμα σχετικά με το εάν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ποσοτικών μεταβλητών. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να επιλέγετε εάν θα υπολογίσετε τον παραμετρικό συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson ή τον μη παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης του Spearman, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα σας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.