Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών

Πληροφοριες ενοτητας

Ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργσιών (Statistical Process Control) αν και κυρίως χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και στις επιστήμες υγείας. Αρκετοί συγγραφείς έχουν προτείνει τη χρήση διαγραμμάτων ελέγχου για την παρακολούθηση λοιμώξεων, πτώσεων και ατυχημάτων, χρόνων αναμονής μέχρι την εξέταση κλπ.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να κατασκευάζετε και να αξιολογετε τα κυριότερα διαγράμματα ελέγχου για την παρακολούθηση (monitoring) ιατρικών διεργασιών.

IconBox Title

Click here to add your own text