Λογιστική Παλινδρόμηση

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Λογιστική παλινδρόμηση

Πληροφοριες ενοτητας

Η Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression) χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει τη σχέση της πιθανότητας (π.χ. βελτίωσης ασθένειας) ενός χαρακτηριστικού με διάφορους παράγοντες (θεραπεία, φάρμακο Α,Β,…, Φύλο, κ.α.). Το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης μοιάζει με το αντίστοιχο της απλής παλινδρόμησης με τη διαφορά ότι η μεταβλητή απόκρισης (εξαρτημένη μεταβλητή) είναι δίτιμη, δηλαδή περιγράφει «επιτυχία-αποτυχία», π.χ. βελτίωση – μη βελτίωση κατάστασης ασθενούς ύστερα από θεραπεία.

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθεί τόσο η περίπτωση της απλής λογιστικής παλινδρόμησης, όπου έχουμε μια μεταβλητή απόκρισης και μια ανεξάρτητη μεταβλητή καθώς και η περίπτωση της πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης, όπου έχουμε περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, πρακτικά προβλήματα κατά την προσαρμογή των μοντέλων θα παρουσιασθούν.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε για την καλύτερη παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας είναι η ερμηνεία του σχετικού λόγου πιθανοτήτων (odds).

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να προσαρμόζετε το μοντέλο της απλής λογιστικής παλινδρόμησης, όταν έχετε μια μεταβλητή απόκρισης και μια ανεξάρτητη μεταβλητή καθώς και το μοντέλο της πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης, όταν έχετε περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές.