Εισαγωγική Στατιστική Ανάλυση

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Εισαγωγική στατιστική ανάλυση

Περιληψη ενοτητας

Στην ενότητα αυτή δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη περιγραφική ανάλυση και παρουσίαση ενός δείγματος. Ακόμα στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου της κατανομής των δεδομένων και κυρίως οι έλεγχοι κανονικότητας. Η κανονικότητα αποτελεί μια από τις βασικότερες ιδιότητες των μεταβλητών υπό ανάλυση και από την ύπαρξη της οποίας καθορίζονται τα βήματα της ανάλυσης.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να περιγράφετε και να παρουσιάζετε τα στοιχεία που αφορούν ένα δείγμα. Επιπλέον θα μπορείτε να ελέγχετε εάν τα δεδομένα σας ακολουθούν την κανονική κατανομή. Τέλος, θα είστε σε θέση να εξάγετε συμπεράσματα για τις παραμέτρους ενός δείγματος.