Διαχείριση Ιατρικών Δεδομένων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Διαχείριση ιατρικών δεδομένων

Περιληψη ενοτητας

Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότερα ιατρικά δεδομένα συγκεντρώνονται από τους ιατρικούς οργανισμούς. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και η τήρηση των ιατρικών στοιχείων συνέβαλαν στο να αποθηκεύονται τα ιατρικά στοιχεία σε πληροφορικά συστήματα με στόχο την άμεση και εύκολη ανάκλησή τους οποιαδήποτε στιγμή.

Δεν φτάνει όμως μόνο η συλλογή των ιατρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για την μελλοντική εξέλιξη της Ιατρικής. Τα ιατρικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται σωστά, να αρχειοθετούνται σωστά και τελικά να αναλύονται σωστά.

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να προετοιμάζονται τα στοιχεία έτσι ώστε να αποτελέσουν υλικό για στατιστική ανάλυση και επεξεργασία.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζεται καμμιά γνώση Στατιστικής. Το μόνο που χριεάζεται είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής, θα μάθουμε πρώτον να καταχωρούμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τη μελέτη μας και δεύτερον να προετοιμάζουμε τα στοιχεία αυτά με τρόπο που να μπορούμε στη συνέχεια να τα αναλύσουμε στατιστικά.