Εισαγωγή στην Ιατρική Στατιστική

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Εισαγωγή στην ιατρική στατιστική

Πληροφοριες ενοτητας

Στην ενότητα αυτή, ο αναγνώστης εισάγεται στις βασικές έννοιες της Ιατρικής Στατιστικής ή όπως αλλιώς ονομάζεται της Βιοστατιστικής. Συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της Στατιστικής (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητή), οι βασικοί τομείς αυτής (Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική) καθώς επίσης και τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ιατρική Στατιστική προκειμένου να περιγράψει μονοδιάστατα και διδιάστατα σύνολα δεδομένων, τα οποία προέρχονται από σχετικούς µε την υγεία τομείς, όπως η ιατρική, η βιολογία, η επιδημιολογία και η υγιεινή, και να αναδείξει σχέσεις μεταξύ αυτών.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να ξεχωρίζετε τα είδη των μεταβλητών (ποσοτικές και ποιοτικές). Επίσης θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε την κλίμακα μέτρησης (ονομαστική, διατάξιμη, διαστήματος, λόγου) των μεταβλητών σας.