Διαχωριστική Ανάλυση

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Διαχωριστική ανάλυση

Πληροφοριες ενοτητας

Ο στόχος της Διαχωριστικής Ανάλυσης (Discriminant Analysis) είναι διπλός. Αρχικά επιδιώκει να διακρίνει έναν πληθυσμό σε ευδιάκριτα σύνολα (ομάδες) και στη συνέχεια προσπαθεί να ταξινομήσει τις παρατηρήσεις στα σύνολα αυτά. Στην Ιατρική συνήθως το ενδιαφέρον είναι να διαγνώσουμε την ασθένεια κάποιου ασθενή με βάση κάποια συμπτώματα που αυτός έχει. Δεδομένου πως για κάθε αρρώστια είναι γνωστά τα συμπτώματα της, θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν κανόνα ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τα συμπτώματα αλλά και τη γνώση μας για τα συμπτώματα ενός συνόλου ασθενειών να κάνει διάγνωση για τον καινούριο ασθενή.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να βρείτε τις ομάδες που αποτελούν τα δεδομένα σας, να ταξινομήσετε τις παρατηρήσεις στις ομάδες αυτές και να ερμηνεύσετε τις ομάδες αυτές.