Αξιολόγηση Διαγνωστικών Ελέγχων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Διαγνωστικοί έλεγχοι

Πληροφοριες ενοτητας

Διαγνωστικοί Έλεγχοι (Screening Tests) είναι οι έλεγχοι που εφαρμόζονται σε άτομα που δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη κλινικά συμπτώματα με σκοπό να ταξινομηθούν αυτά βάσει της πιθανότητας να πάσχουν ή όχι από μια συγκεκριμένη ασθένεια. Παραδείγματα διαγνωστικών ελέγχων αποτελούν είναι το γνωστό σε όλους τεστ PAP για τον καρκίνο τραχήλου, το τεστ Mantoux για τη φυματίωση, η μαστογραφία για τον καρκίνο μαστού, η κολονοσκόπηση για τον καρκίνου παχέος εντέρου.

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν ποσότητες όπως η ευαισθησία (sensitivity), η ειδικότητα (specificity), η προβλεπτική αξία κλπ., οι οποίες είναι χρήσιμες σε επιδημιολογικές και όχι μόνο μελέτες.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να αξιολογείτε διαγνωστικούς ελέγχους. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να υπολογίζετε και να ερμηνεύετε ποσότητες όπως η ευαισθησία (sensitivity), η ειδικότητα (specificity), η προβλεπτική αξία κλπ., οι οποίες είναι χρήσιμες σε επιδημιολογικές και όχι μόνο μελέτες.