Γραμμική Παλινδρόμηση

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Γραμμική παλινδρόμηση

Πληροφοριες ενοτητας

Από τη στιγμή που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ μεταβλητών έχει ενδιαφέρον να βρούμε ένα μοντέλο που συνδέει αυτές τις μεταβλητές με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη της μιας από τις τιμές των άλλων. Για παράδειγμα ο ιατρικός ερευνητής ενδιαφέρεται να εκτιμά το βάρος του ατόμου από τη μάζα λίπους του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της Ανάλυσης Παλινδρόμησης (Regression Analysis).

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθεί τόσο η περίπτωση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, όπου έχουμε μια μεταβλητή απόκρισης και μια ανεξάρτητη μεταβλητή καθώς και η περίπτωση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, όπου έχουμε περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, θα παρουσιασθούν πρακτικά προβλήματα κατά την προσαρμογή των μοντέλων.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε για την καλύτερη παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας είναι η ερμηνεία του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να προσαρμόζετε το μοντέλο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, όταν έχετε μια μεταβλητή απόκρισης και μια ανεξάρτητη μεταβλητή καθώς και το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, όταν έχετε περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές.