Ανάλυση σε Συστάδες

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Ανάλυση σε συστάδες

Πληροφοριες ενοτητας

Το αντικείμενο της Ανάλυσης σε Συστάδες (Cluster Analysis) είναι η ανακάλυψη της φυσικής ομαδοποίησης των υποκειμένων ενός συνόλου δεδομένων σε έναν άγνωστο αριθμό από ομάδες (βάσει ενός μεγάλου συνόλου χαρακτηριστικών / μεταβλητών που έχουμε μετρήσει για τα συγκεκριμένα υποκείμενα). Στην Ιατρική, η ομαδοποίησης ασθενειών, θεραπειών για ασθένειες ή συμπτωμάτων ασθενειών που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χρήσιμες ταξινομήσεις. Στον τομέα της ψυχιατρικής, η σωστή διάγνωση των ομάδων συμπτωμάτων, όπως η παράνοια, σχιζοφρένεια, κλπ, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή θεραπεία.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να βρίσκετε τις ομάδες που αποτελούν τα δεδομένα σας και να ερμηνεύετε τις ομάδες αυτές.