Έλεγχος Κανονικότητας

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Έλεγχος κανονικότητας

Πληροφοριες ενοτητας

Πριν από οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση ο ερευνητής θα πρέπει να αποφασίσει ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αν θα χρησιμοποιήσει παραμετρική ή μη παραμετρική μέθοδο. Είναι γνωστό ότι οι παραμετρικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται όταν τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή ενώ σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται μια μη παραμετρική μέθοδο. Συνεπώς ο πρώτος έλεγχος που θα πρέπει να εκτελέσει κάποιος πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση, είναι ο έλεγχος κανονικότητας.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να ελέγχετε εάν τα δεδομένα που έχετε συλλέξει ακολουθούν ή όχι την κανονική κατανομή. Στη συνέχεια, βάσει του αποτελέσματος του ελέγχου κανονικότητας, θα μπορείτε να αποφασίζετε εάν θα εφαρμόσετε έναν παραμετρικό ή έναν μη παραμετρικό έλεγχο.