Προετοιμασία και Διαχείριση Ιατρικών Δεδομενών

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Προετοιμασία και διαχείριση δεδομένων

Πληροφοριες ενοτητας

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο, το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας ορθής και παραγωγικής στατιστικής ανάλυσης, με πληθώρα αποτελεσμάτων και στατιστικών συμπερασμάτων, είναι η σωστή προετοιμασία και διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων. Με τον όρο διαχείριση των δεδομένων εννοούμε όλα τα απαραίτητα εκείνα βήματα (συλλογή, απρόσκοπτη καταχώρηση, ασφαλή αποθήκευση και εξαγωγή στο σωστό format των δεδομένων μιας έρευνας, μιας κλινικής δοκιμής ή ακόμα και της καθημερινής λειτουργίας ενός ιατρείου), τα οποία σχετίζονται με τα δεδομένα τα οποία επιτρέπουν τη διενέργεια μιας στατιστικής ανάλυσης. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν μια σειρά από βασικές αρχές, οι οποίες είναι δυνατό να διευκολύνουν τη διαδικασία διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζεται καμμιά γνώση Στατιστικής. Το μόνο που χριεάζεται είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση πρώτον να καταχωρείτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα στοιχεία που έχετε συλλέξει από τη μελέτη σας και δεύτερον να προετοιμάζετε τα στοιχεία αυτά με τρόπο που να μπορείτε στη συνέχεια να τα αναλύσετε στατιστικά.