Λογισμικό Ανάλυσης Δεδομένων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων

Πληροφοριες ενοτητας

Στην ενότητα αυτή ο ενδιαφερόμενος ερευνητής εισάγεται στα κυριότερα πακέτα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στην ενότητα αυτή, ο χρήστης εισάγεται στις δυνατότητες καταχώρισης και διαχείρισης δεδομένων που προσφέρει το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 22. Σκοπός μας είναι στο μέλλον να παρουσιάσουμε τις αντίστοιχες δυνατότητες και άλλων προγραμμάτων όπως το Microsoft Excel, το Statgraphics, το Minitab και το Stata.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζεται καμμιά γνώση Στατιστικής. Το μόνο που χριεάζεται είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση πρώτον να καταχωρείτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα στοιχεία που έχετεε συλλέξει από τη μελέτη σας και δεύτερον να προετοιμάζετε τα στοιχεία αυτά με τρόπο που να μπορείτε στη συνέχεια να τα αναλύσετε στατιστικά.