Συνεργασίες

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Η κύρια δραστηριότητα του Εκπαιδευτικού Portal Βιοστατιστικής είναι η συνεργασία του με ερευνητές των επιστημών υγείας. Η ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Portal Βιοστατιστικής έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με πολλούς ερευνητές των επιστημών υγείας, παρέχοντας συνεχώς τόσο υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της Βιοστατιστικής και της Ιατρικής Στατιστικής, από τη φάση του σχεδιασμού μιας μελέτης έως και τη φάση της συγγραφής των αποτελεσμάτων αυτής, όσο και εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συνεργασίες με μέλη

   • του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
   • του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
   • του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
    • του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας,
    • της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,
    • της Α΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»,
    • της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
    • της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών,
    • της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Επίκουρος – Μελέτη, Θεραπεία και Υποστήριξη Διαταραχών Νόησης και Κίνησης».

  Το Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συνεργασία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.