Πιστοποίηση

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Το Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής δημιούργησε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τριών ενοτήτων, το οποίο οδηγεί στην λήψη πιστοποιητικού κατάρτισης από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.