Ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Ομαδα αναπτυξης και διαχειρισης

Σωτήριος Μπερσίμης

Ο Σωτήριος Μπερσίμης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά υπηρετεί από το 2010. Σπούδασε Στατιστική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα. Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2001, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα.

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διδάσκει "Στατιστική" στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, "Βιοστατιστική", "Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας", "Βιοστατιστική και Επιδημιολογία (Μεταπτυχιακό)", και "Κλινικές Δοκιμές (Μεταπτυχιακό)" στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και "Επιχειρηματική Ευφυία / Επιχειρηματική Αναλυτική (Μεταπτυχιακό)" στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανήκει στο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τα τελευταία 10 έτη, διδάσκοντας εξειδικευμένα θέματα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην "Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας". Έχει διδάξει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης. Εκτός του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επίσης, έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και την μεταδιδακτορική έρευνα 2 έμπειρων ερευνητών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κύρια (α) με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης και ελέγχου διεργασιών (με έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας, στην έγκαιρη διακοπή κλινικών δοκιμών, στην επιτήρηση ασθενειών, στην αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, κτλ), (β) με την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επιχειρηματικής αναλυτικής (με έμφαση στην ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας για την βελτιστοποίηση επιχειρησιακών στρατηγικών σε περιβάλλον αβεβαιότητας) καθώς και (γ) με τη θεωρία ροών και σχηματισμών (με έμφαση στις εφαρμογές της στην βιομηχανία και στην υγεία). Έχει συγγράψει περισσότερα από 50 επιστημονικά άρθρα για διεθνή επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των άλλων για τα Statistics in Medicine, Biometrical Journal, Australian & New Zealand Journal of Statistics, Statistical Papers, Quality Technology and Quantitative Management, Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry, European Journal of Operational Research, journal of Quality Technology, Methodology and Computing in Applied Probability, Journal of Multivariate Analysis, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Statistical Methods and Applications, Journal of Applied Statistics), 5 βιβλία στην Ελληνική (Στατιστική, Στατιστική με Η/Υ, Μαθηματικά, Πληροφορική-2-), ενώ περισσότερες από 100 εργασίες του παρουσιάσθηκαν σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια (περισσότερες από 55 σε διεθνή συνέδρια). Ταυτόχρονα, έχει κρίνει εργασίες για περισσότερα από 35 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των άλλων, Technometrics, Methodology and Computing in Applied Probability, Australian & New Zealand Journal of Statistics, Statistical Papers, Quality Technology and Quantitative Management, International Journal of Statistics and Management System, Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry, European Journal of Operational Research, Operational Research, Journal of Computational Economics and Econometrics, International Journal of Production Research, journal of Quality Technology, Statistics in Medicine, Computers & Industrial Engineering, BMC Research Notes) και περισσότερα από 10 διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Έχει επιτελέσει guest editor σε τεύχος του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Quality Technology and Quantitative Management. Οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περισσότερες από 1100 και ο δείκτης h-index των ετεροαναφορών είναι 14 (Google Scholar, 8/2017, GSP).

Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό κλινικών και νοσοκομείων, ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, φαρμακευτικών εταιρειών, κτλ. Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τη μονάδα ειδικών λοιμώξεων – AIDS του νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός, την Α‘ και Β’ γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το κέντρο διακοπής καπνίσματος του Ευγενίδιου θεραπευτηρίου, την ενδοκρινολογική μονάδα του Λαϊκού νοσοκομείου, το ιατρείο υπέρτασης του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, τη μικροβιολογική μονάδα του Αρεταίειου νοσοκομείου, την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, κ.α. Από το 2006 έχει αναπτύξει το εκπαιδευτικό portal Learn-Biostatistics.gr το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες της Υγείας έχοντας ως σκοπό να τους εισάγει στις έννοιες και στις μεθόδους της Στατιστικής καθώς και στη χρήση τους στην Υγεία (Learn-Biostatistics). Διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις στη "Διοίκηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας" από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, καθώς και στην "Διοίκηση, Marketing και Επικοινωνία", στις "Τεχνικές Συγχώνευσεις Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων", και στην "Μηχανογραφημένη Λογιστική" στο πλαίσιο προγραμμάτων εξειδίκευσης, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαική Ένωση.

Έχει οργανώσει τα διεθνή συνέδρια International Symposium on Statistical Process Control το 2013 (ISSPC2013) και Applied Stochastic Models and Data Analysis το 2015 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ως επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής). Υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου 28th European Meeting of Statisticians το 2010 (EMS2010) καθώς και του 26ου, του 27ου και του 28ου Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2013-2015). Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου International Symposium on Statistical Process Monitoring που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία το 2015 (ISSPM2015), του διεθνούς συνεδρίου International Symposium on Statistical Process Monitoring που πραγματοποιήθηκε στην Νότιο Κορέα το 2017 (ISSPM2017) καθώς και του 29ου και του 30ου Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2016-2017). Έχει οργανώσει συνεδρίες ειδικού ενδιαφέροντος σε πολλά διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Έχει δώσει σειρά προσκεκλημένων ομιλιών σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Συμμετείχε 8 με 10 Ιουνίου του 2016 στο συνέδριο της International Society for Business and Industrial Statistics παρουσιάζοντας την εργασία "Performance Monitoring and Competence Assessment in Health Services" και επιλέχθηκε από την επιστημονική επιτροπή προκειμένου να συγγράψει discussion paper για το διεθνές περιοδικό Applied Stochastic Models in Business and Industry με θέμα την αξιοποίηση των μεθόδων της στατιστικής και των μεθόδων της επιχειρηματικής αναλυτικής, στην διοίκηση οργανισμών υγείας καθώς και στον καθορισμό πολιτικών/στρατηγικών για την Υγεία. Ταυτόχρονα του ανατέθηκε η διοργάνωση του συνέδριου της International Society for Business and Industrial Statistics για το 2018 στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Το 2013 συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας με θέμα: «Δημιουργία Γνώσης μέσα από τη συνέργεια Δημόσιων Φορέων, Δυνατότητες και Προοπτικές» στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Επίσης, διατέλεσε μέλος της επιτροπής που διοργάνωσε το θερινό σχολείο "Αξιοπιστία και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας" την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2016 στο Καρλόβασι της Σάμου και διατελεί μέλος της επιτροπής που διοργανώνει το θερινό σχολείο "Αξιοπιστία και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας" την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2018.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Για την περίοδο 2014-2015 έλαβε χρηματοδότηση έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του έργου δημιούργησε την ομάδα έρευνας "PROCESS MONITORING GROUP" (PMG) με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, είναι μέλος της επιτροπής κρίσεων του διαγωνισμού "i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία" της Εθνικής Τράπεζας.

Είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές ενώσεις, της International Society for Business and Industrial Statistics (ISBIS), του European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS), της American Society for Quality (ASQ), του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδος (ΟΕΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ) και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) από το 2014.

Από τις 15 Δεκεμβρίου 2015 υπηρετεί στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Με εισήγηση του στα αρμόδια όργανα και στην Βουλή των Ελλήνων, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού, η δυνατότητα χρήσης της στατιστικής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών υγείας (νόμος 4368/2016). Στον ίδιο νόμο, προβλέφθηκε η εκκαθάριση δαπανών υγείας των παρόχων με χρήση τεχνικών δειγματοληψίας. Συνακόλουθα, στη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας βασίζονται οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό, όπως του "Ελέγχου και Τελικής Εκκαθάρισης Υποβολών Παρόχων Υγείας" (VI1, VI2), του "Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών με Συγκριτική Αξιολόγηση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ)", του "Ελέγχου της Συνταγογράφησης με Χρήση Τεχνολογίας Ανάλυσης Εικόνας". Παράλληλα, σε όλες τις διοικητικές δράσεις του Οργανισμού, εφαρμόζει στοιχεία στατιστικής και επιχειρησιακής αναλυτικής με κύριο στόχο τη συνολική βιωσιμότητα του συστήματος προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίως των πολιτών. Η πρόσφατη αύξηση του ορίου δαπανών για παροχές στους πολίτες (από 1,402 δισ. το 2016 σε 1,525 δισ. το 2017), η πρώτη αύξηση σε όριο δαπανών μετά την είσοδο της χώρας σε πρόγραμμα επιτήρησης, προέκυψε με την άψογη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, με αδιάσειστα στοιχεία που προέκυψαν από την σε βάθος ανάλυση των δεδομένων του Οργανισμού. Η εν λόγω ενέργεια, αύξησε το βαθμό κάλυψης των αυξημένων αναγκών των πολιτών και αποτελεί παράδειγμα καλής εφαρμογής στατιστικών και γενικότερα αναλυτικών μεθόδων στην διοίκηση Οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων. Κατά το πρώτο έτος διοίκησης του Οργανισμού, έδωσε έμφαση στον εξορθολογισμό του προγράμματος πληρωμών του Οργανισμού με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου αναμονής για αποζημίωση στις περισσότερες κατηγορίες παρόχων σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών. Η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού είχε σημαντική επίπτωση στην απομείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού το 2016 (απο 1,815 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους, σε 1,136 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, μείωση 38%) με τον Οργανισμό πλέον να περιορίζει σημαντικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το 2013 συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας με θέμα: "Δημιουργία Γνώσης μέσα από τη συνέργεια Δημόσιων Φορέων, Δυνατότητες και Προοπτικές" στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Έχει επίσης συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις για θέματα Υγείας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας του στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού μίλησε στο συνέδριο "20th Roundtable with the Government of Greece" του "The Economist" που πραγματοποιήθηκε 22-23 Ιουνίου του 2016 στην Ελλάδα. Είναι μέλος σε πολλές κυβερνητικές επιτροπές (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Επιτροπή e-Health, Επιτροπή για την Ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, κτλ).

Αθανάσιος Σαχλάς

Ο Αθανάσιος Σαχλάς είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, όπου διδάσκει το μάθημα "Θεωρία Αξιοπιστίας" (χειμερινό εξάμηνο) και τα μαθήματα "Πολυμεταβλητή Ανάλυση" και "Απαραμετρική Στατιστική" (εαρινό εξάμηνο). Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στην Θεματική Ενότητα "Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας" της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση", το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, όπου διδάσκει το μάθημα "Βιοστατιστική". Επίσης εργάζεται ως εργαστηριακός διδάσκοντας στα μαθήματα "Βιοστατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία", "Κλινικές Δοκιμές", "Ανάλυση Διακριτών Δεδομένων", "Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα", "Ανάλυση Επιβίωσης" και "Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένη Στατιστική" του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 εργάσθηκε ως Λέκτορας (ΠΔ407/80) και Πανεπιστημιακος Υπότροφος στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε το μάθημα "Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων" και "Βιοστατιστική ΙΙ", αντίστοιχα. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα", το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, όπου δίδαξε το μάθημα "Βιοστατιστική Ι". Από το 2008 έως και το 2016 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατά τη συνεργασία του με το τμήμα Νοσηλευτικής, δίδαξε τα μαθήματα "Βιοστατιστική", "Μεθοδολογία της Έρευνας" και "Ειδικά Θέματα Στατιστικής" σε προπτυχιακό επίπεδο και το μάθημα "Ερευνητική Μεθοδολογία και Στατιστική" σε μεταπτυχιακό επίπεδο (στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων").

Επιπλέον, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μεταδιδακτορική έρευνα που εκπόνησε στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς την περίοδο 2014-2015, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Στατιστικής από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, το 2010. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (με ειδίκευση στη Βιοστατιστική και τον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας) το 2004 από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και το πτυχίο του από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, το 2001.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Βιοστατιστική, η Δημογραφία, η Αναλογιστική Επιστήμη, η Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών και ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών. Κατά κύριο λόγο ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης διεργασιών (ποιότητας διεργασιών, κλινικών δοκιμών, βιοεπιτήρηση, επιτήρηση ασθενειών, ποιότητας υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, κλπ) καθώς και με τη θεωρία ροών και σχηματισμών. Στο πεδίο εφαρμογής της Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας ασχολείται κύρια με την κατασκευή και στάθμιση ερωτηματολογίων, την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, τη μελέτη του ύπνου και των διατροφικών συνηθειών, το μεταβολικό σύνδρομο, το άγχος, κλπ.

Έχει συγγράψει 2 βιβλία εφαρμοσμένης Στατιστικής. Επιπλέον, έχει συγγράψει 41 άρθρα (Στατιστικής και εφαρμογής της Στατιστικής στις επιστήμες υγείας) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ περισσότερες από 100 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό κλινικών και ιατρικών εταιρειών. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με την Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινικής του Νοσοκομείου "Α. Συγγρός", την Α΄ και Β΄ Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το κέντρο διακοπής καπνίσματος του Ευγενίδιου θεραπευτηρίου, την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, κ.α. Κατά καιρούς έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε διάφορα σεμινάρια που αφορούν στατιστική για ιατρούς.

Είναι μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου. Επίσης, είναι στατιστικός σύμβουλος στο περιοδικό Health Psychology Research και υπεύθυνος στατιστικής ανάλυσης στο περιοδικό Health & Research.

Γεώργιος Μπάρτζης

Ο Γεώργιος Μπάρτζης είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Medical statistics and Bioinformatics στο Leiden University Medical Center (LUMC) στην Ολλανδία. Το διδακτορικό του είναι μία από κοινού συνεργασία μεταξύ των LUMC και του Wageningen University and Research Center και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα MIMOmics (Methods for Integrated analysis of Multiple Omics datasets) το οποίο είναι ένα από τα ευρωπαϊκά έργα του πλαισίου υγείας FP7-Health-2012-Innovation χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το LUMC. Δουλεύει υπό την εποπτεία των Jeanine Houwing Duistermaat, Fred van Eeuwijk και Hae-Won Uh. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά το 2014 εργαζόμενος στον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών υπό την εποπτία του λέκτορα Μπερσίμη Σωτηρίου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον στατιστικό έλεγχο διεργασιών, στις μελέτες προσομοίωσης, στην ανάλυση δικτύων, στη διάδοση δικτύων, στη θεωρία τυχαίων γραφημάτων, στα πιθανοθεωρητικά μοντέλα γραφημάτων, στα δίκτυα περισσοτέρων στρωμάτων και στην ενοποίηση διαφορετικών δεδομένων omic.

Από εφαρμοσμένης πλευράς, ασχολείται με ανάλυση δεδομένων όπου ο αριθμός μεταβλητών είναι μεγαλύτερος του αριθμού δειγμάτων χρησιμοποιώντας δεδομένα εκφρασης γονιδίων, μεταβολίτες και δεδομένα έκφρασης πρωτεϊνών.

Έχει συγγράψει ένα άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Analytical Methods του Royal Society of Chemistry ενώ δύο άρθρα σχετικά με την εκτίμηση της αβεβαιότητας συγκέντρωσης αρσενικού χρησιμοποιώντας Monte Carlo προσομοίωση βρίσκονται υπό κρίση.

Στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα, περιλαμβάνεται η διδασκαλία Βιοστατιστικής και Γενετικής Στατιστικής σε φοιτητές και ερευνητές, η οργάνωση ημερίδων σχετικά με προηγμένες τεχνικές ανάλυσης γενετικών και omic δεδομένων χρησιμοποιώντας θεωρία δικτύων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ερευνητές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Portal Βιοστατιστικής πατώντας στο κουμπί Επικοινωνία.